ลงประกาศฟรีกับมีพร้อม

ลงประกาศฟรีกับมีพร้อม

ลงประกาศฟรีกับมีพร้อม

ลงประกาศฟรีกับมีพร้อม
เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 5,500 บาท

เปิดอบรมหลักสูตร VMWare Level 1 ที่ EZ-ADMIN Training Center         การใช้งานระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการท...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)
หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)           เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้ง...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
เปิดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking Workshop level 1
เปิดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking Workshop level 1
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 5,500 บาท

เปิดอบรมหลักสูตร Ethical Hacking Workshop level 1 (HKW-L1) (การเจาะช่องโหว่ของระบบเครือข่ายด้วย Kalix Linux & Metasploit) หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับก...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
เปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point
เปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

เปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย Mikrotik Access Point (Mikrotik L4 )   หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสาม...

ฝึกอบรม ฝึกอบรมแบบอื่น ๆ
หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Services
หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Services
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 level 2 : Server administrator & Cloud Services   หลักสูตรการนำ Windows Server มาให้บริการ Service ...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2
หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 (หลักสูตรติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Rou...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
หลักสูตร MikroTik Level 3 ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik
หลักสูตร MikroTik Level 3 ติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

เปิดอบรมหลักสูตร MikroTik Level 3 การติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik         ใน Mikrotik ถึงแม้จะมีโปรแก...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย
หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)
หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)
กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) - 2018/11/08
ราคา: 4,900 บาท

หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)           เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้ง...

ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ - มัลติมีเดีย